Komunikaty RSD WYBORY 2024-2028

2. KOMUNIKAT WYBORCZY NR 2 RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

z dnia 6 lutego 2024 r.

dotyczący ogłoszenia wyników wyborów

przedstawiciela doktorantów do Uczelnianego Kolegium Elektorów

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu –

Wybory 2024-2028

 

1. KOMUNIKAT WYBORCZY NR 1 RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

z dnia 31 stycznia 2024 r.

dotyczący ogłoszenia czasu, miejsca oraz sposobu wyboru

przedstawiciela doktorantów do Uczelnianego Kolegium Elektorów

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu –

Wybory 2024-2028

Załącznik - Karta zgłoszenia na przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów