Statystyka

Studenci, doktoranci i pracownicy naszej Uczelni posiadają bezpłatny dostęp do programu Statistica PL, ANG oraz do programu Zestawy analityczne Statistica.

Aby pobrać ściagnąć oprogramowanie oraz pobrać kody, należy zalogować się na platformę WISUS:

WISUS => TWOJE KONTO => LIC. PROGRAMÓW

 

Pamiętaj, że istalacja i rejestracja programu będzie możliwa jedynie dla osób posiadających adres e-mail z domeną zakończoną na ump.edu.pl, amp.edu.pl, am.poznan.pl, usoms.poznan.pl, umed.poznan.pl oraz skpp.edu.pl

 

Materiały przydatne w statystyce:

- Kompendium statystyki - kiedy i jakie testy zastosować + program statystyczny PQstat 

- dostęp online do Podręcznika
- wersja .pdf Podręcznika

- wersja testowa programu PQ stat
-
pełna wersja programu PQstat

- Elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych - dr n. ekon. Michał Jakubczyk, dr n. med. Maciej Niewada

- dostęp online do Podręcznika
- wersja .pdf Podręcznika

Meta-analiza - ilościowa synteza wyników badań  - dr Michał Michalak 

- Próba badawcza - dobór i wielkość, czyli od czego zacząć przygodę ze statystyką - B. Więckowska
  (materiał do pobrania)

 

 

- Dobór testu statystycznego - B. Więckowska
  (materiały do pobrania)

MATERIAŁY FILMOWE

- Jakość ankiety - rzetelność, trafność (film) - dr B. Więckowska

- Obszar roboczy. Organizacja danych do analizy. (film) - dr B. Więckowska

- Braki danych (film) - dr B. Więckowska

- Zestawy raportów, przesyłanie do Excel, Word (film) - dr B. Więckowska

- Dane surowe, tabele (film) - dr B. Więckowska

- Wyznaczanie liczności próby (film) - dr B. Więckowska

- Normalność rozkładu (film) - dr B. Więckowska

- Test Fishera Snedecor'a (film) - dr B. Więckowska

- Test T-Student - 1 grupa (film) - dr B. Więckowska

- Test T-Student dla grup zależnych (film) - dr B. Więckowska

- Test T-Student dla grup niezależnych (film) - dr B. Więckowska

- Test Mann-Withney (film) - dr B. Więckowska

- Test Wilcoxon'a dla 1 grupy (film) - dr B. Więckowska

- Test Wilcoxon'a dla 2 grup zależnych (film) - dr B. Więckowska

- Test Bowker, McNemar (film) - dr B. Więckowska

- Analiza ANOVA (film) - dr B. Więckowska

- Chi-kwadrat 2x2 (film) - dr B. Więckowska

- Chi-kwadrat dla trendu (film) - dr B. Więckowska

- Chi-kwadrat RxC (film) - dr B. Więckowska

- Analiza przeżycia - dr B. Więckowska

cz. 1 (film) - budowa krzywej przeżycia

cz. 2 (film) - porównanie krzywych przeżycia 

cz. 3 Model Cox'a (film)

cz. 4 Model Cox'a (film) - model regresji Cox'a

- Mapa Snow - epidemia (film) - dr B. Więckowska

- Korelacja liniowa - dr B. Więckowska

cz. 1 (film)

cz. 2 (film)

- Zgodność Kappa Chohen'a (film) - dr B. Więckowska

- Kappa Fleissa (film) - dr B. Więckowska

- Kappa ważona (film) - dr B. Więckowska

- Współczynnik W-Kendalla (film) - dr B. Więckowska

- Krzywe ROC - dr B. Więckowska

cz. 1 (film) - budowa krzywej ROC, pole pod krzywą, wartość pola i istotność statystyczna tego pola, metody pomagające w lokalizacji optymalnego punktu odcięcia zlokalizowanego na krzywej ROC

cz. 2 (film) - porównanie krzywej ROC, jaki jest cel takiego porównania

cz. 3 (film)

- Meta-analiza - dr B. Więckowska

cz. 1 Przygotowanie danych (film

cz. 2 Podsumowanie (film)

cz. 3 Porównanie grup (film)

- Macierze podobieństwa (film) - dr B. Więckowska

- NNT. Number Needed to Treat (film) - dr B. Więckowska

- Test jednej proporcji (film) - dr B. Więckowska

- Test Z proporcje niezależne (film) - dr B. Więckowska

- Test Z proporcje zależne (film) - dr B. Więckowska