Rekrutacja

Wszelkie aktualne informacje dotyczące rekrutacji do szkoły doktorskiej znajdują się na stronie http://szkoladoktorska.ump.edu.pl/rekrutacja-szkola-doktorska