Regulaminy

REGULACJE DOT. STUDIÓW DOKTORANCKICH

Regulamin Studiów Doktoracnkich

Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

REKRUTACJA

Szkoła Doktorska  

 

SAMORZĄD DOKTORANTÓW

Regulamin Samorządu Doktorantów

 

STYPENDIA

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla doktorantów

Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendiów doktoranckich

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego

  

DOMY STUDENCKIE

Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich

Regulamin Domów Studenckich UMP