SPRAWOZDANIA

 

Rada Samorządu Doktorantów

Sprawozdanie z działalności Rady Samorządu Doktorantów za okres 1.01.2017-31.12.2018

Sprawozdanie z działalności Rady Samorządu Doktorantów za okres 1.01.2019-31.12.2019

Sprawozdanie z działalności Rady Samorządu Doktorantów za okres 1.01.2020-31.12.2020

 

 

Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów za okres 1.01.2018-31.12.2018

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów za okres 1.01.2017-31.12.2017

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów za okres 1.01.2015-31.12.2016