KOMUNIKATY RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

Regulamin wyborczy UMP na kadencję 2020-2024

2022

Komunikat 4/2022 / Announcement No. 4/2022 dotyczący ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / regarding reporting of the results of by-elections to the Doctoral Candidates' Council of Poznan University of Medical Sciences

Komunikat 3/2022 / Announcement No. 3/2022 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Samorządu Doktorantów oraz do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / regarding the submissions of candidacies to the Doctoral Candidates' Council and to the Council of the Faculty of Health Sciences of Poznan University of Medical Sciences

Komunikat 2/2022 / Announcement No. 2/2022 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / regarding the submissions of candidacies to the Council of the Faculty of Health Sciences of Poznan University of Medical Sciences

Komunikat 1/2022 / Announcement No. 1/2022 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / regarding the submissions of candidacies to the Doctoral Candidates' Council of Poznan University of Medical Sciences

2021

Komunikat 9/2021 dotyczący ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 8/2021 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 7/2021 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 6/2021 dotyczący ogłoszenia wyników wyborów do Rady Wydziału Farmaceutycznego i Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 5/2021 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Wydziału Farmaceutycznego i Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Komunikat 4/2021 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Wydziału Farmaceutycznego i Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Komunikat 3/2021 dotyczący ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 2/2021 dotyczący zgłoszeń kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 1/2021 dotyczący wyborów przedstawiciela doktorantów do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

2020

Komunikat 17/2020 dotyczący ogłoszenia wyniku wyborów do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 16/2020 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Samorządu Doktorantów, przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 15/2020 dotyczący wyborów przedstawiciela doktorantów do Rady Samorządu Doktorantów oraz Rady Wydziału Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 14/2020 dotyczący ogłoszenia wyniku wyborów do Rady Wydziału Lekarskiego, Medycznego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 13/2020 dotyczący sprawozdania ze spotkań wyborczych do Rad Wydziału Lekarskiego, Medycznego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 12/2020  dotyczący ogłoszenia terminu i sposobu wyborów do Rady Wydziału Lekarskiego, Medycznego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 11/2020  dotyczący ogłoszenia zgłoszeń kandydatów do Rady Wydziału Lekarskiego, Medycznego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 10/2020  dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Wydziału Lekarskiego, Medycznego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 9/2020 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Wydziału Lekarskiego, Medycznego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 8/2020  dotyczący wyborów przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Lekarskiego, Medycznego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 7/2020 dotyczący ogłoszenia wyników wyborów do Rady Samorządu Doktorantów oraz Rad Wydziału Medycznego oraz Kolegium elektorów spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 6/2020 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Samorządu Doktorantów, przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Medycznego oraz do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 5/2020 dotyczący wyborów przedstawiciela doktorantów do Rady Samorządu Doktorantów, Rady Wydziału Medycznego oraz Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 4/2020 dotyczący ogłoszenia wyników wyborów do Rady Samorządu Doktorantów oraz Rad Wydziału Lekarskiego i Medycznego  spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 3/2020  dotyczący zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli doktorantów do Rady Samorządu Doktorantów oraz Rad Wydziału Lekarskiego i Medycznego  spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 2/2020 dotyczący wyborów  do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 1/2020  dotyczący zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziału Lekarskiego oraz Medycznego spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2019

Komunikat nr 11/2019  dotyczący ogłoszenia wyników wyborów na przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziału Lekarskiego, Medycznego, Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu, Kolegium Elektorów oraz Rady Samorządu Doktorantów spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 10/2019 dotyczący zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziału Lekarskiego, Medycznego, Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu, Kolegium Elektorów oraz Rady Samorządu Doktorantów spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 9/2019 dotyczący ogłoszenia miejsca wyborów do Rad Wydziałów UMP, Kolegium Elektorów oraz do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 8/2019 dotyczący wyborów  do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 7/2019 dotyczący wyborów przedstawiciela doktorantów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

  • Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia na elektora do Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w kadencji 2016-2020.

Komunikat nr 6/2019 dotyczący wyborów przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Lekarskiego, Rady Wydziały Medycznego, Rady Wydziału Farmaceutycznego oraz Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 5/2019 dotyczący ogłoszenia wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów, przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziału Farmaceutycznego i Lekarskiego I oraz do Kolegium Elektorów spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 4/2019 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów, przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziału Farmaceutycznego i Lekarskiego I oraz do Kolegium Elektorów spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 3/2019 dotyczący wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 2/2019  dotyczący wyborów uzupełniających do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu spośród doktorantów Wydziału Lekarskiego I

  • Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia na elektora do Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w kadencji 2016-2020.

Komunikat nr 1/2019  dotyczący wyborów przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Lekarskiego II oraz Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  • Załącznik nr 3 Karta Zgłoszenia na przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału  w kadencji 2016-2020  .

2018

2017