KOMUNIKATY RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

 

2020

Komunikat nr 4/2020 dotyczący ogłoszenia wyników wyborów do Rady Samorządu Doktorantów oraz Rad Wydziału Lekarskiego i Medycznego  spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 3/2020  dotyczący zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli doktorantów do Rady Samorządu Doktorantów oraz Rad Wydziału Lekarskiego i Medycznego  spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 2/2020 dotyczący wyborów  do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 1/2020  dotyczący zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziału Lekarskiego oraz Medycznego spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2019

Komunikat nr 11/2019  dotyczący ogłoszenia wyników wyborów na przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziału Lekarskiego, Medycznego, Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu, Kolegium Elektorów oraz Rady Samorządu Doktorantów spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 10/2019 dotyczący zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziału Lekarskiego, Medycznego, Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu, Kolegium Elektorów oraz Rady Samorządu Doktorantów spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 9/2019 dotyczący ogłoszenia miejsca wyborów do Rad Wydziałów UMP, Kolegium Elektorów oraz do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 8/2019 dotyczący wyborów  do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 7/2019 dotyczący wyborów przedstawiciela doktorantów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

  • Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia na elektora do Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w kadencji 2016-2020.

Komunikat nr 6/2019 dotyczący wyborów przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Lekarskiego, Rady Wydziały Medycznego, Rady Wydziału Farmaceutycznego oraz Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 5/2019 dotyczący ogłoszenia wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów, przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziału Farmaceutycznego i Lekarskiego I oraz do Kolegium Elektorów spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 4/2019 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów, przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziału Farmaceutycznego i Lekarskiego I oraz do Kolegium Elektorów spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 3/2019 dotyczący wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 2/2019  dotyczący wyborów uzupełniających do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu spośród doktorantów Wydziału Lekarskiego I

  • Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia na elektora do Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w kadencji 2016-2020.

Komunikat nr 1/2019  dotyczący wyborów przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Lekarskiego II oraz Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  • Załącznik nr 3 Karta Zgłoszenia na przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału  w kadencji 2016-2020  .

2018

2017