KOMUNIKATY RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

Regulamin wyborczy UMP na kadencję 2020-2024

2024

Komunikat 3/2024 / Announcement No. 3/2024 dotyczący ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / regarding reporting of the results of by-elections to the Doctoral Candidates' Council of Poznan University of Medical Sciences

Komunikat 2/2024 / Announcement No. 2/2024 dotyczący kandydatów zgłoszonych w wyborach uzupełniających do Rady Samorządu Doktorantów oraz terminu i sposobu przeprowadzenia wyborów / regarding the candidacies submitted in the supplementary elections to the Doctoral Candidates' Council of Poznan University of Medical Sciences and the date and method of conducting the elections

Komunikat 1/2024 / Announcement No. 1/2024 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / regarding the submissions of candidacies to the Doctoral Candidates' Council of Poznan University of Medical Sciences

2023

Komunikat 2/2023 / Announcement No. 2/2023 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / regarding the submissions of candidacies to the Doctoral Candidates' Council of Poznan University of Medical Sciences

Komunikat 1/2023 / Announcement No. 1/2023 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / regarding the submissions of candidacies to the Doctoral Candidates' Council of Poznan University of Medical Sciences

2022

Komunikat 8/2022 / Announcement No. 8/2022 dotyczący ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających do Rady Samorządu Doktorantów oraz do Rady Wydziału Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / regarding reporting of the results of by-elections to the Doctoral Candidates' Council and to the Council of the Faculty of Medical Sciences of Poznan University of Medical Sciences

Komunikat 7/2022 / Announcement No. 7/2022 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Samorządu Doktorantów, Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz do Rady Wydziału Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / regarding the submissions of candidacies to the Doctoral Candidates' Council, to the Council of the Faculty of Health Sciences and to the Council of the Faculty of Medical Sciences of Poznan University of Medical Sciences

Komunikat 6/2022 / Announcement No. 6/2022 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Wydziału Medycznego oraz Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / regarding the submissions of candidacies to the Council of the Faculty of Medical Sciences and to the Council of the Faculty of Health Sciences of Poznan University of Medical Sciences

Komunikat 5/2022 / Announcement No. 5/2022 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / regarding the submissions of candidacies to the Doctoral Candidates' Council of Poznan University of Medical Sciences

Komunikat 4/2022 / Announcement No. 4/2022 dotyczący ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / regarding reporting of the results of by-elections to the Doctoral Candidates' Council of Poznan University of Medical Sciences

Komunikat 3/2022 / Announcement No. 3/2022 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Samorządu Doktorantów oraz do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / regarding the submissions of candidacies to the Doctoral Candidates' Council and to the Council of the Faculty of Health Sciences of Poznan University of Medical Sciences

Komunikat 2/2022 / Announcement No. 2/2022 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / regarding the submissions of candidacies to the Council of the Faculty of Health Sciences of Poznan University of Medical Sciences

Komunikat 1/2022 / Announcement No. 1/2022 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / regarding the submissions of candidacies to the Doctoral Candidates' Council of Poznan University of Medical Sciences

2021

Komunikat 9/2021 dotyczący ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 8/2021 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 7/2021 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 6/2021 dotyczący ogłoszenia wyników wyborów do Rady Wydziału Farmaceutycznego i Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 5/2021 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Wydziału Farmaceutycznego i Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Komunikat 4/2021 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Wydziału Farmaceutycznego i Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Komunikat 3/2021 dotyczący ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 2/2021 dotyczący zgłoszeń kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 1/2021 dotyczący wyborów przedstawiciela doktorantów do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

2020

Komunikat 17/2020 dotyczący ogłoszenia wyniku wyborów do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 16/2020 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Samorządu Doktorantów, przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 15/2020 dotyczący wyborów przedstawiciela doktorantów do Rady Samorządu Doktorantów oraz Rady Wydziału Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 14/2020 dotyczący ogłoszenia wyniku wyborów do Rady Wydziału Lekarskiego, Medycznego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 13/2020 dotyczący sprawozdania ze spotkań wyborczych do Rad Wydziału Lekarskiego, Medycznego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 12/2020  dotyczący ogłoszenia terminu i sposobu wyborów do Rady Wydziału Lekarskiego, Medycznego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 11/2020  dotyczący ogłoszenia zgłoszeń kandydatów do Rady Wydziału Lekarskiego, Medycznego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 10/2020  dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Wydziału Lekarskiego, Medycznego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 9/2020 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Wydziału Lekarskiego, Medycznego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 8/2020  dotyczący wyborów przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Lekarskiego, Medycznego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat 7/2020 dotyczący ogłoszenia wyników wyborów do Rady Samorządu Doktorantów oraz Rad Wydziału Medycznego oraz Kolegium elektorów spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 6/2020 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Rady Samorządu Doktorantów, przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Medycznego oraz do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 5/2020 dotyczący wyborów przedstawiciela doktorantów do Rady Samorządu Doktorantów, Rady Wydziału Medycznego oraz Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 4/2020 dotyczący ogłoszenia wyników wyborów do Rady Samorządu Doktorantów oraz Rad Wydziału Lekarskiego i Medycznego  spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 3/2020  dotyczący zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli doktorantów do Rady Samorządu Doktorantów oraz Rad Wydziału Lekarskiego i Medycznego  spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 2/2020 dotyczący wyborów  do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 1/2020  dotyczący zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziału Lekarskiego oraz Medycznego spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2019

Komunikat nr 11/2019  dotyczący ogłoszenia wyników wyborów na przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziału Lekarskiego, Medycznego, Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu, Kolegium Elektorów oraz Rady Samorządu Doktorantów spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 10/2019 dotyczący zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziału Lekarskiego, Medycznego, Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu, Kolegium Elektorów oraz Rady Samorządu Doktorantów spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 9/2019 dotyczący ogłoszenia miejsca wyborów do Rad Wydziałów UMP, Kolegium Elektorów oraz do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 8/2019 dotyczący wyborów  do Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 7/2019 dotyczący wyborów przedstawiciela doktorantów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

  • Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia na elektora do Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w kadencji 2016-2020.

Komunikat nr 6/2019 dotyczący wyborów przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Lekarskiego, Rady Wydziały Medycznego, Rady Wydziału Farmaceutycznego oraz Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 5/2019 dotyczący ogłoszenia wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów, przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziału Farmaceutycznego i Lekarskiego I oraz do Kolegium Elektorów spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 4/2019 dotyczący zgłoszeń kandydatów do Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów, przedstawicieli doktorantów do Rad Wydziału Farmaceutycznego i Lekarskiego I oraz do Kolegium Elektorów spośród doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 3/2019 dotyczący wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komunikat nr 2/2019  dotyczący wyborów uzupełniających do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu spośród doktorantów Wydziału Lekarskiego I

  • Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia na elektora do Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w kadencji 2016-2020.

Komunikat nr 1/2019  dotyczący wyborów przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Lekarskiego II oraz Rady Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  • Załącznik nr 3 Karta Zgłoszenia na przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału  w kadencji 2016-2020  .

2018

2017