Organy Samorządu

 Organami Samorządu Doktorantów są:

 

Rada Samorządu Doktorantów

 lek. Rafał Sibiak 
Przewodniczący RSD
e-mail: 75094@student.ump.edu.pl

mgr Aleksandra Makarewicz

Zastępca Przewodniczącego RSD


 

mgr Paulina Kobyłka

Sekretarz RSD

mgr farm. Paweł Bakun

Członek RSD

  lek. Katarzyna Lewandowska 
Członek RSD
  

lek. Piotr Przymuszała 
Członek RSD

  

mgr Joanna Kuźmińska
Członek RSD

mgr farm. Anna Troszyńska 

Członek RSD

 

 mgr Katarzyna Kukawska
Członek RSD