Biblioteka i bibliometria


Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 37a
60-356 Poznań
Telefon: (61) 854 67 59
Faks: (61) 854 67 76
e-mail: bg@ump.edu.pl

Doktorancie! Pamiętaj, iż nie musisz być pracownikiem UMP, aby każdą ze swoich prac móc zgłosić do wpisania do bibliometrii UMP (streszecznia wystąpień/plakatów, abstrakty publikacji, publikacje) !!!